Vi har en lång historia som stambytesexperter.

Historia

Stambytesgruppen grundades av entreprenörer och konsulter som en motreaktion till ROT-sektorns utveckling. Projekt som fördyras och försämras av för många inblandade parter utan tillräcklig kompetens. Arbeten som sker enligt ”löpande band-principen” på bekostnad av tredje persons möjligheter till att utforma arbetena i sitt egna hem och på sina villkor. Med en helhetssyn på projektprocessen och en tro på att mjuka värden hör hemma i byggbranschen erbjuder Stambytesgruppen något som är unikt inom ROT-sektorn.

 

Kompetens och erfarenhet

Med mångårig branscherfarenhet från både entreprenörssidan och konsultsidan har vi samlat all nödvändig kompetens och erfarenhet av att leda och driva stambyten under ett tak. Detta har gjorts med det uttalade målet att kunna erbjuda byggherren en komplett produkt utan fördyrande och komplicerande mellanhänder. Vi ville genom detta möjliggöra en direkt insyn och möjlighet till påverkan i stambytets utformning och styrning för beställaren. Detta leder till en slutprodukt som ligger i linje med byggherrens förväntningar utan onödiga och fördyrande omvägar samtidigt som kortare kommunikationsvägar får bidra till en snabbare byggprocess.

 

Stambytesgruppen har som mål att staka ut sin egen väg inom sektorn. En väg där traditionella stambyten med standardiserade trista badrum är ett minne blott och istället ersätts av möjligheter för både byggherre och de boende.